Czas i miejsce akcji

Koniec XVIII wieku, zamek na polskiej wsi. W pierwszej wersji rękopisu Fredro umieścił akcję w czasach sobie współczesnych, ale potem postanowił przesunąć ją o kilkadziesiąt lat.

Źródło: streszczenia.pl