Dyndalski

Szlachcic, lojalny i zaufany sługa Cześnika. Zostaje zmuszony do pisania listu, dyktowanego przez Cześnika, skierowanego do Wacława. Scena ta jest jedną z najkomiczniejszych w utworze.

Źródło: streszczenia.pl