Rejent Milczek

Przedstawiciel szlachty, obłudny, fałszywie religijny, człowiek dążący do osiągnięcia swoich celów za dowolną cenę, pozornie przyjmując maskę pokory i łagodności. Dorobkiewicz i człowiek skąpy. Ma wybujałe poczucie honoru, które kieruje jego działaniami. Nie zgadza się na małżeństwo Wacława z Klarą. Charakterystyczne dla niego powiedzenie to: „Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

Źródło: streszczenia.pl